RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ
“GÜNÜMÜZ SANATÇILARI 20. İSTANBUL SERGİSİ”
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNE MEKTUP

Resim Ve Heykel Müzeleri Derneği
Günümüz Sanatçıları 20.İstanbul Sergisi
Seçici Kurul Üyelerine,

Bu sergiye yarışmamak üzere başvuruyorum.
Ödül kabul etmeyeceğim…
Amacım, “Günümüz Sanatçıları” adını taşıyan bir serginin gerektiği şekilde temsil edici olabilmesi için tartışma açmaktır.
Böyle bir sergiyi ve bu geleneği en iyi taşıyabilecek kurum, Resim Ve Heykel Müzeleri Derneği’dir. Bu yüzden, başka kurumların ve özellikle sermaye gruplarının reklâm amaçlı yarışmalarından farklı olmalıdır.
Meselâ, “yarışma” kavramı sorgulanmalıdır.
Gerçi bu sergide birincilik, ikincilik vs. söz konusu değildir, ama “başarı ödülü” ve sponsor bankanın ödülü verilecektir.
Sanat ürünlerinin yarıştırılabileceğine inanmıyorum.
Katılım için yeterli bulunan ürünlerin sergilenmesi ve böylece her yıl Türkiye sanat üretiminin bir fotoğrafının alınması yeterlidir, diye düşünüyorum.
Bugünkü Türkiye’de ve dünyada, “gerçekçi” bakışlara “komik” gelebilecek bir itirazım daha var: Her türden sanat faaliyetine “sponsor” sıfatıyla damgasını vuran sermayenin gölgesinden rahatsızım.
“Mecburiyet”lerin, “n’olacak”ların dehlizinden sızarak adım adım hayatımıza el koyanlara itirazın, sergi şartnamesinin altıncı maddesindeki, “sergiye katılanlar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar” hükmüne takılmayarak tartışılması, üzerinde düşünülmesi, sanırım, seçici kurulun üstüne vazifedir.
Sanatçının, sermayenin ne kadar liberal olabileceğinin çok ötesinde, bizatihî sermayenin kendisini tartışma hakkından vazgeçmesi mümkün mü?
Bu konudaki peşin kabulün ve suskunluğun bırakılması, finansman konusunda çözüm arayışının başladığı yer olacaktır.
Günümüz Türkiye’sinde üreten bir sanatçı olarak, “Günümüz Sanatçıları 20. İstanbul Sergisi”nde yer alma ve ödül almayı reddetme hakkımı kullanıyorum.
Sergide ve katalogda ürünümün bu metinle birlikte yer almasını talep ediyorum.
Sergiye katılmamın sebebi, ürünümün sergilenmesinin yanı sıra tavrımın duyurulması ve tartışılması olduğu için, seçilmeme durumunda da bu metnin sergi belgeleri içinde yer almasını rica ederim.
İyi dileklerimle…
17. 1. 2000